<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta name="Microsoft Theme 2.00" content="canvas 011"> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=ProgId content=Word.Document> <meta name=Generator content="Microsoft Word 10"> <meta name=Originator content="Microsoft Word 10"> <link rel=File-List href="vit.index2_soubory/filelist.xml"> <link rel=Edit-Time-Data href="vit.index2_soubory/editdata.mso"> <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <title>Zzra n vitamn C</title> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>a</o:Author> <o:Template>Normal</o:Template> <o:LastAuthor>a</o:LastAuthor> <o:Revision>2</o:Revision> <o:TotalTime>5</o:TotalTime> <o:Created>2007-09-15T08:33:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2007-09-15T08:33:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>2407</o:Words> <o:Characters>14208</o:Characters> <o:Company>b</o:Company> <o:Lines>118</o:Lines> <o:Paragraphs>33</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>16582</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>10.2625</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState> <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normln tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <meta name=CREATED content="20060405;22323100"> <meta name=CHANGEDBY content="a b"> <meta name=CHANGED content="20070417;23525400"> <!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0IZ--><noscript></noscript><!--WZ-REKLAMA-1.0IK--><!--mstheme--><!--mstheme--><!--mstheme--><!--mstheme--><!--mstheme--><!--mstheme--><!--msthemeseparator--><!--msthemeseparator--> <script type="text/javascript"> <!-- /* (c) 2001 AdCycle.com All Rights Reserved.*/ var id=389; var jar=new Date();var s=jar.getSeconds();var m=jar.getMinutes(); var flash=s*m+id;var cgi='http://ad.wz.cz'; var p='<iframe src="'+cgi+'/ad.cgi?gid=47&amp;t=_top&amp;id='+flash+'&amp;type=iframe" '; p+='height="60" width="468" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" '; p+='vspace="0" frameborder="0" scrolling="no">'; p+='<a href="'+cgi+'/click.cgi?gid=47&amp;id='+flash+'" target="_top">'; p+='<img src="'+cgi+'/ad.cgi?gid=47&amp;id='+flash+'" width="468" height="60" '; p+='border="0" alt="Klikni" /></'+'a></'+'ifra'+'me>'; document.write(p); // --> </script> </head> <body lang=CS link=blue vlink=blue style='tab-interval:35.4pt'> <div class=Section1> <div align=center> <table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=496 style='width:372.0pt;mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-lastrow:yes'> <td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'> <p class=MsoNormal><a href="http://www.webzdarma.cz/"><span style='text-decoration: none;text-underline:none'><img border=0 width=28 height=60 id="_x0000_i1025" src="http://i.wz.cz/banner/nudle03.gif" style='border-bottom-width:0in; border-left-width:0in;border-right-width:0in;border-top-width:0in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-right:0in;margin-top:0in;padding-bottom:0in; padding-left:0in;padding-right:0in;padding-top:0in' alt=WebZdarma.cz></span></a></p> </td> <td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'> <div> <p class=MsoNormal><a href="http://ad.wz.cz/click.cgi?gid=47&amp;id=389"><span style='text-decoration:none;text-underline:none'><img border=0 width=468 height=60 id="_x0000_i1026" src="http://ad.wz.cz/ad.cgi?gid=47&amp;id=389" style='border-bottom-width:0in;border-left-width:0in;border-right-width:0in; border-top-width:0in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-right:0in; margin-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in; padding-top:0in' alt=Klikni></span></a></p> </div> </td> </tr> </table> </div> <p class=MsoNormal><span style='font-size:24.0pt'>Zzra n vitamn C</span> </p> <p><span style='font-size:10.0pt'>Posledn aktualizace: ZY 2007</span></p> <p>Studie vitamno pYedstavuj jednu z&nbsp;nejpokro ilejach oblast vdeckho vzkumu. Mnoh vzkumy objasnily, ~e vitamny svmi inky posob nejen preventivn, ale jsou tak vhodnmi prostYedky pYi l en nkterch dnes velmi rozaYench chorob, jako je arteriosklerza, poruchy metabolismu a ndorov onemocnn.</p> <p>Dnean spole nost bude mt v~dy velk po et starch lid, proto~e lkaYsk vda in trval pokroky ve snaze prodlou~it lidsk ~ivot. Avaak za jakch podmnek? Jak omezuje takov ~ivot pocit bt chronicky nemocn s&nbsp;nutnost u~vat stle lky bez mo~nosti vyl en a s&nbsp;vdomm, ~e lovk nastoupil cestu z&nbsp;n~ nen nvratu? A jak nklady to znamen pro spole nost?</p> <p>V se, ~e vitamny ve vysokch dvkch mohou l it, jsou schopny optimalizovat naae zdravotn podmnky s&nbsp;perspektivou maximlnho prodlou~en lidskho ~ivota, jsou to prvky, kter nm zaru uj zpomalen degenerativnch proceso strnut, jsou s&nbsp;to obnovovat naae <span class=SpellE>imunitrn</span>, biochemick a intelektuln reakce, jsou jedny z&nbsp;mla substanc schopnch korigovat metabolick pot~e pYichzejc se stYm.</p> <p>Je dole~it nau it se nestrnout, odolvat projevom stY, kter ns jakkoliv omezuj. Nikdy nen pYlia brzy pYestat se strnutm tvrd ameri t odbornci.</p> <p><b>Vitamn C. Kyselina askorbov</b> nedostatek tohoto vitamnu vede ke snadnmu vzniku infek nch onemocnn a zposobuje rozn formy poruch kardiovaskulrnho systmu a dokonce i ndorovch nemoc. Naopak pravideln pYsun vitamnu C zabezpe uje dobr psychick a fyzick stav lovka.</p> <p>Ve vku 93 let zemYel Albert <span class=SpellE>Szent</span>-<span class=SpellE>Gyorgyi</span>, nositel Nobelovy ceny, kter jako prvn dokzal laboratorn izolovat kyselinu askorbovou. Druh badatel <span class=SpellE>Linus</span> <span class=SpellE>Pauling</span>, kter zemYel rovn~ ve vku 93 let, nositel dvou Nobelovch cen, jedn za chemii, dokzal kyselinu askorbovou laboratorn syntetizovat.</p> <p> m to, ~e dlouhovkost u obou vdco nelze posuzovat za nhodnou? Je to tm, ~e oba badatel u~vali bhem svho ~ivota bohat, pravideln denn kyselinu askorbovou ve spojen jeat s&nbsp;jinmi vitamny, nebo se speciln vybranou stravou. Tito prokopnci biochemie umli prodlou~it svoj ~ivot nad hranici naaeho promrnho vku.</p> <p><span class=SpellE>Linus</span> <span class=SpellE>Pauling</span> neml pochybnosti o tom, ~e kyselina askorbov je velmi dole~itm brzdcm elementem strnut. Podle jedn teorie, strnut nen nic jinho, ne~ postupn shroma~ovn produkto zoxidovanch tkn v&nbsp;tle. A prv vitamn C je pYrodnm <span class=SpellE>antioxidantem</span> jednm z&nbsp;nejsilnjach.</p> <p>Kyselina askorbov je nezbytn pro tvorbu kolagenu, co~ je ochrann substance tvoYc 40% proteino v&nbsp;organismu. Tato speciln substance udr~uje pru~nost bunk naa tkn. Odbornci jsou pYesvd eni, ~e naae tkH bude rezistentn vo i vnjam infekcm tm vce, m budeme mt kolagen mlada erstvja. Bude-li toto chybt, budeme stle vce vystaven nejen procesu strnut a vzniku vrsek, ale i nemocem, neschopnosti rychlho hojen ran, bolestem pteYe, zntom alach, zntom tlustho stYeva a revmatismu.</p> <p>Vitamn C ve vyaach dvkch vrazn podporuje mu~skou plodnost. Vta dvky vitamnu C dok~ eliminovat cholesterol. Vitamn C ve vysokch dvkch m siln antivirov vlastnosti. Onemocnn virovho povodu je mnoho, po naje dejme tomu chYipkou a~ po AIDS.</p> <p>Vitamn C zvyauje inteligenci <span class=SpellE>Linus</span> <span class=SpellE>Pauling</span> prosazoval nzor, ~e vitamn C je velmi cenn substance pro mozkovou innost, ~e je nezbytn a rozhodujc pro Yadu biochemickch proceso spojench s&nbsp;mozkovou innosti intelektu.</p> <p>Nadje pro l en ndoro mnoh ndory a pravdpodobn je jich vtaina, za naj vznikat v&nbsp;dosledku zeslaben organizmu a vlivem roznch forem zamoYen prostYed Ykaj <span class=SpellE>Linus</span> <span class=SpellE>Pauling</span> a <span class=SpellE>Evan</span> <span class=SpellE>Cameron</span> v&nbsp;knize Rakovina a vitamn C , kde uvdj problm vztahu rakoviny a kyseliny askorbov. Oba vdci provdli pokusy na nemocnch v&nbsp;pokro ilm stdiu nemoci a prokzali, ~e je mo~n u nich nkolikansobn prodlou~it dobu pYe~it v&nbsp;dosledku podvn vysokch dvek vitamnu C.</p> <p>V se, ~e dusi nany a dusitany, kter jsou obsa~eny v&nbsp;pYsadch uzenin, nebo jedovat ltky, kter jsou absorbovny zeleninou, se ve stYevech chemicky rozkldaj a tvoY <span class=SpellE>nitrosaminy</span>, co~ jsou obvan karcinogenn prvky. Vitamn C zabraHuje tvorb <span class=SpellE>nitrosamino</span> a chrn tak naae buHky pYed jejich karcinogennmi inky.</p> <p>Kysli nk uhelnat zamoYuje ulice mst vfukovmi plyny automobilo, ale kyselina askorbov v&nbsp;silnch koncentracch dok~e u init v&nbsp;naaem organizmu opravdovou kyslkovou bombu. To znamen, ~e kyselina askorbov m schopnost oddlit kysli nk uhelnat od krve a slu uje se s&nbsp;nm v&nbsp;chemick vazb tak, aby nedoalo ke skute n otrav.</p> <p>Jako univerzln antitoxick prostYedek m mnohostrann inky a tato vlastnost in z&nbsp;vitamnu C drahocenn a nepostradateln prostYedek pro ka~dho, kdo si chce udr~et dobr zdravotn stav.</p> <p>Vitamn C posob v&nbsp;mnoha smrech a m aira vyu~it, ne~ je nm doposud znmo. O incch kyseliny askorbov byla napsna mnoha pojednn a pYesto mme pocit, ~e jsme pouze na za tku. <span class=SpellE>Linus</span> <span class=SpellE>Pauling</span> ji~ pYed mnoha lety vyslovil nzor, ~e vitamn C mo~e bt nejdole~itja zdrav ochraHujc ~ivinou, kter kdy byla objevena.</p> <p>Vitamn C se zd stle bt nevy erpatelnm zdrojem pYekvapen, hodnm dalaho vdeckho bdn a odhalen dalach obzoro poznn.</p> <p style='margin-bottom:36.0pt'><span style='font-size:10.0pt'>Podle: Vitamny a prevence , <span class=SpellE>Antonella</span> <span class=SpellE>Fant</span>. A www informace. </span></p> <p>Co vitamn C um, je tady uvedeno a lze pYedpokldat, ~e toho um jeat daleko vce.</p> <p>V&nbsp; em je tedy problm?</p> <p>Vitamn C m mimoYdn l ebn inky jen v&nbsp;dvkch vyaach, nebo velmi vysokch. Lidsk organismus naopak vyaa dvky tohoto vitamnu apatn sna a dok~e vyu~t pro sebe jen minimln potYebn mno~stv, pYebytek vitamnu C pak je vylou en v&nbsp;krtk dob po jeho u~it bez jakhokoliv efektu v&nbsp;mo i.</p> <p>&nbsp;</p> <h1><u><span style='color:#336666'>M osobn zkuaenosti s u~vnm vitamnu C</span></u></h1> <p>Nkdy v&nbsp;roce 1975 jsem otevYel krabi ku Celaskonu, co~ byl vitamn C 100 mg a vzal jsem si dv tablety. Vitamn C jsem dobYe nesnael z dovodu chronickho zntu tlustho stYeva, v~dy jsem pak ml nbh na projem a bolen bYicha. Tehdy pYesn naopak, projem ani mlo, bolen bYicha nenastalo a stYeva se celkov uklidnila. Bylo to pro mne zhadou, a~ jsem si uvdomil, ~e pYed tm, ne~ jsem u~il vitamn C, u~il jsem zcela nhodou jin, pYrodn prepart. Druh den jsem vae zopakoval a potvrdilo se, ~e spch je dn uvedenou kombinac (kdybych neml vae uveden chronick stYevn obt~e, nikdy bych neobjevil inek vitamnu C + mho prepartu a tm mo~nost u~it vysokch dvek vitamnu C bez vedlejach negativnch inko na lidsk organismus).</p> <p>Vitamn C jsem u~val dle (velmi nepravideln) a dvky jsem zvyaoval a~ do 600 mg. Po tkem 90. let jsem pYeael na vitamn C 250 mg a dvky 1 a~ 1,5 gramo. Asi v&nbsp;roce 2000 se objevil na trhu kanadsk APO C&nbsp; vitamn 500 mg a j jsem bral dvky 2 a~ 3 gramy (v~dy se jednalo o dvku jednorzovou a v~dy spole n s&nbsp;mm prepartem). Nkdy v&nbsp;roce 2002 se pYestal APO C 500 mg do R dov~et a j jsem po tkem roku 2003 na dela dobu vitamn C pln vysadil (do tto doby jsem vitamn C nikdy neu~val pravideln, systematicky).</p> <p>PYed rokem 1975 jsem byl nkolikrt l en na obt~e spojen se zntem tlustho stYeva, ale od t doby co jsem objevil vae uveden inky vitamnu C, prakticky ~dn obt~e dnes ji~ nemm.</p> <p>Koncem 70. let, nsledkem astja manipulace s&nbsp;velmi t~kmi pYedmty, doalo u mne k&nbsp;poakozen plotnek bedern pteYe. Obt~e byly velmi nepYjemn, dokonce se jednu dobu hovoYilo o tom, ~e operace by problm vyYeaila.</p> <p>V&nbsp;dob, kdy jsem u~val vitamn C dvky do 600 mg jsem ~dnou levu na pteYi nepozoroval, ale kdy~ jsem za al brt dvky 1 a~ 1,5 gramo bolesti bedernch plotnek se uklidnily a pln mne pYestala brnt lev noha (souvis to spolu), pYi dvkch 2 a~ 3 gramo vitamnu C veaker obt~e a bolesti spojen s&nbsp;pteY postupn pln vymizely (tyto obt~e jsem ml vce ne~ dvacet let), dnes nemm obt~e ~dn.</p> <p>Asi v&nbsp;roce 2000 mn byl prokzn vysok cholesterol (7,77 <span class=SpellE>mmol</span>/l), rovn~ krevn tlak ob as vysko il do vyaach hodnot. Nikdy jsem kvoli tomu nemnil svou ~ivotosprvu, nikdy jsem pro toto neu~val ~dn lky.</p> <p>V&nbsp; ervenci 2003 jsem dostal (poprv v&nbsp;~ivot) siln zchvat dny. Vyu~val jsem pYedepsan lky a obt~e ustoupily.</p> <p>V&nbsp;srpnu a zYi 2003 jsem (po hodn dlouh pauze) asi 6 tdno bral ob den vitamn C 250 mg v&nbsp;dvce v~dy 2-3 gramy a zmnn pYrodn prepart.</p> <p>V&nbsp;listopadu 2003 mne moje lkaYka pozvala na preventivn prohldku a vsledky byly nsledujc: tlak 137/75, cholesterol 5,86 <span class=SpellE>mmol</span>/l, kyselina mo ov 283 <span class=SpellE>mmol</span>/l, cukr 4,93 <span class=SpellE>mmol</span>/l. Jedn se ve vaech pYpadech o velmi dobr hodnoty. 50 let mn u~ bylo.</p> <p>Mohu taky potvrdit, ~e kazivost mch zubo, dYve ast, se po dvkch vitamnu C 1 a~ 1,5 gramo vrazn sn~ila a pYi dvkch 2 a~ 3 gramy (obvm se, ~e mne zubaYi nebudou mt rdi) se moje zuby pYestaly kazit pln. A od t doby co u~vm vitamn C jsem nikdy neml chYipku.</p> <p>Ke vaemu musm uvst jeden zsadn, nejdole~itja poznatek pYi u~it vitamnu C a pYrodnho prepartu v&nbsp;mm pYpad nedochz k&nbsp;masivnmu vylu ovn vitamnu C v&nbsp;mo i (co~ nen problm prokzat), vitamn C se ukld v&nbsp;organizmu a jeho vylu ovn v mo i je vrazn mena a pomrn dlouhodob.&nbsp;</p> <p>A pln na zvr u~val jsem vitamn C v&nbsp;dvce 5-10 gramo (jednorzov) v&nbsp;kombinaci s&nbsp;mm pYrodnm prepartem. Nestalo se vobec nic a bez jakchkoliv problmo bylo tak u~it 20 gramo vitamnu C spole n s mm prepartem bhem jednoho dne. V ervnu 2004 pak jsem u~il 30 gramo vitamnu C s mm prepartem bhem jednoho dne naprosto bez jakchkoliv problmo. Musm ale poznamenat, ~e jeden problm se vyskytl - po tto vitamnov koYe jsem neml potYebu spt.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nemyslm si, ~e moj organismus potYebuje 30 gramo vitamnu C v jednom dni, jen jsem chtl dokzat, ~e to je mo~n. Ano, mo~n to je, naprosto bez problmo!&nbsp;</p> <p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p>Argument, ~e moj organismus snese od pYrody vysok dvky vitamnu C, neobstoj. Moj prepart jsem mchal pro nkter sv pYtele a znm, vaichni dokzali nsledn u~t vysok dvky vitamnu C, rovn~ bez problmo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>V sou asn dob u~vm vitamn C denn, jedn se o dvku 1,5 a~ 5 gramo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokud pak jsem v sou asn dob u~il vitamn C bez mho prepartu, v~dy to pro mne pYedstavovalo <span class=SpellE>gastrointestinln</span> problmy.</p> <p>&nbsp;Srpen 2004 Honza</p> <p align=center style='text-align:center'><img border=0 width=784 height=4 id="_x0000_i1027" src=acnvrule.gif NAME=Graphic3 align=BOTTOM></p> <p>VyjdYm se k dotazom, kter na mne byly u inny. Vtaina otzek zn: jak je pYrodn prepart, kter u~vm spolu s vitamnem C? <br> <br> Jsem pYesvd en, ~e ji~ brzy to nebude tajemstvm a dozv se to vaichni. V sou asn dob dlm vae pro to, aby doalo k legalizaci tohoto prepartu a tak k mo~nosti b~nho vyu~it pro ka~dho. Je to slo~itja, ne~ jsem ekal.<br> <br> <br> <br> Dala otzky jsou: jak velk dvky vitamnu C lze brt? Nen mo~n se vitamnem C pYedvkovat? <br> <br> Vitamn C zastv v lidskm tle zna n mno~stv funkc, ale <span class=SpellE>spomalen</span> strnut, omezen tvorby vrsek, udr~en mladistvho vzhledu, toto vae lze viditeln zskat ji~ pYi u~vn od 2 a~ 3 gramo vitamnu C za den (samozYejm s mm prepartem) a mimoto jde i o dobrou prevenci celulitidy. U~vn vysokch dvek vitamnu C vaak vyvolv potYebu nkterch dalach vitamno a minerlo. Xeam to tak, ~e si ob den vezmu jednu tabletu <span class=SpellE>multivitamnu</span> ABC Plus (mnoho let jsem ale u~val jen vitamn C a ~dn problmy se u mne nikdy nevyskytly).<br> <br> PYedvkovn vitamnem C prakticky mo~n nen, organismus sm d jasn najevo, ~e vce u~ <span class=SpellE>n</span> (napY. ~alude n nevolnost, projem), mimo to, dlouhodobmi vzkumy bylo prokzno, ~e vitamn C nen toxick, ~e je jednou z nejbezpe njach ~ivin.<br> <br> <br> <br> Od doby, kdy jsem za al brt pravidelnji vta dvky vitamnu C, nevm, co jsou bolesti kloubo, bolesti svalo, nemvm pocity navy (i jarn nava je pro mne neznm pojem) a kdy~ pominu fakt, ~e jsem alergik a tYikrt do roka navatvm svou lkaYku na oddlen alergologie, tak nemm ~dn dovod lkaYe navatvovat. Nechci se rozhodn rouhat, ale ~dn zdravotn problmy mne netrp a i ta alergie se s vitamnem C ~ije vrazn lpe.<br> <br> <br> <br> Vitamn C lze oprvnn nazvat vitamnem mld a vitamnem zdrav, pokud ale nkdo pova~uje za dostate n, u~t denn, dejme tomu 100 i 200 mg vitamnu C, nebo snst spoustu pomeran o, pak to tak docela neplat. Ur it ale plat, ~e i mal mno~stv u~itho vitamnu C je lepa, ne~ ~dn vitamn C.<br> <br> <br> <br> BYezen 2005 Honza</p> <p align=center style='text-align:center'><img border=0 width=784 height=4 id="_x0000_i1028" src=acnvrule.gif NAME=graphics3 align=BOTTOM></p> <p>Vaichni, kdo projevuj zjem pYedevam o to, co je moj pYrodn prepart, u~van spolu s vitamnem C, se to nyn dozv. Je to jednoduch, jsou to oby ejn raj ata, pYesnji Ye eno, je to ltka, kterou raj ata obsahuj.</p> <p>Proto~e nemm za sebou odborn zzem, pYedevam laboratoY, nedok~u toto definovat odborn, ale pokusm se podat logick vysvtlen.</p> <p>PYi spole nm u~it raj at a kyseliny askorbov zkonit dojde k pYemn na jinou formu vitamnu C, na formu, kdy ji~ se nejedn o agresivn kyselinu. Nenastv pYi tom, ani pYi vyaa dvce, pYekyselen ~aludku, nenastv plen ~hy (naopak, pYi tomto zposobu u~it vitamnu C, plen ~hy velmi rychle zmiz, u toho, kdo tmto problmem trp), nenastv ~alude n nevolnost, ani ~dn stYevn problmy, nedochz k projmu. Naopak, mohu potvrdit, ~e takto u~it vitamn C posob blahodrn jak na ~aludek, tak zejmna na stYeva. Jsem pYesvd en o mimoYdn pYznivm inku i v pYpad <span class=SpellE>Crohnovy</span> choroby. A pro jtra je vitamn C pln balzm.</p> <p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p>Pokud toto vae pova~uje nkdo za mlo dovryhodn, nevidm mena problm, ne~ to osobn zkusit. Pozor! PYi u~it vyaach dvek vitamnu C, mo~e dojt u nkterch jedinco (naprosto a mimoYdn ojedinle) k tvorb <span class=SpellE>oxaltovch</span> ledvinovch kamnko. Jako dokonal prevence, tohoto mo~nho problmu, je ob asn u~it vitamnu B6 a hoY ku doporu uji nkter kvalitn <span class=SpellE>multivitamnov</span> pYpravek, kter tyto ltky obsahuje. </p> <p>Pokouael jsem se pomrn dlouho nabzet vyu~it toho, co jsem objevil, tedy maximln vyu~it vitamnu C v lidskm organismu pYi sou asnm u~it mho prepartu , v nejairam spektru odbornch pracoviae, a to nejen v Evrop, ale odezva byla minimln.</p> <p>Logicky vzato, asi ~dn vrobce l iv nen ochoten nabzet levn vitamn C, namsto svch drahch lko, bye inek vitamnu C mo~e bt v nkterch pYpadech vyaa a dokonaleja a v nkterch pYpadech ani odpovdajc lk nemus bt na trhu, pYpadn nemus vobec existovat.</p> <p>Toto jsem si prosm nevymyslel j, ~e je vitamn C zcela mimoYdn, vjime n, objevili odbornci a vdci zvu nch jmen a svtovch ocenn, mimo jin i nositel Nobelovch cen.</p> <p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p>Mimochodem, to, ~e je moj prepart u~van spolu s vitamnem C, obsa~en v raj atech, jsem ji~ zveYejnil v tisku ve 3. a 7. msci roku 2006, tak~e jsem pYesvd en, ~e i odbornci vd dnes pYesn k jakmu chemickmu procesu zde dochz, jak ltka obsa~ena v raj atech se na tomto procesu podl a ur it ji~ um definovat i formu vitamnu C, kter pYi tomto chemickm procesu vznik.</p> <p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p>Na zvr se pokusm sdlit, co se mn opt podaYilo objevit. To, ~e m u~vn vitamnu C pYzniv vliv na alergick pot~e, jsem uvedl ji~ dYve. Na jaYe roku 2005 pak jsem zkusil u~vat jin preparty a po dlouhch ltech alergickch obt~ dchacch cest, jsem se tchto zcela zbavil. <b>Nejsem ji~ alergik!</b> Troufm si tvrdit, ~e alergii dchacch cest by takto bylo mo~no Yeait globln. Spolu se mnou u~vali v roce 2005 a poslze i v roce 2006 tyto preparty nkteY m pYtel a znm, pYpadn jejich stara dti. <b>Dnes ji~ nejsou alergici! </b>Vaichni se dokzali svch alergickch problmo zbavit.</p> <p>Pokusm se opt u init nabdku odbornkom. }dn iluze si vaak nedlm.</p> <p><br> <br> BYezen 2007 Honza</p> <p align=center style='text-align:center'><img border=0 width=784 height=4 id="_x0000_i1030" src=acnvrule.gif NAME=graphics3 align=BOTTOM></p> <p>Reakce na dotazy a pYipomnky.<o:p></o:p></p> <p>Brt si v~dy k vitamnu C raj e nen zrovna ideln zposob, nkdo taky raj ata docela nemus. Xeam to zcela jednoduae raj ata si rozmixuji do limondy. Pou~vm 2 l. Multivitamin v <span class=SpellE>pet</span> lhvi, ten nejlevnja, kter neobsahuje cukr ani ovocn podl (oboj podporuje kvaaen) a do tohoto mno~stv rozmixuji cca 3 - 4 raj ata. Takto vyroben elixr ulo~en v ledni ce sta na 5 7 dno.<o:p></o:p></p> <p>ZY 2007 Honza<span style='mso-tab-count:1'> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Adresa autora: <a href="mailto:cecko.Vitamin@seznam.cz">cecko.Vitamin@seznam.cz</a> .&nbsp;</p> <p>Po et pYstupo: </p> <p><a href="http://www.webcounter.cz/" target="_webcounter_"><span style='text-decoration:none;text-underline:none'><img border=0 width=78 height=22 id="_x0000_i1029" src="http://www.webcounter.cz/bin/counter.gif/link=vitaminc&amp;width=5&amp;set=whitearial" NAME=Graphic4 align=BOTTOM></span></a></p> </div> </body> </html>